Methode

Een combinatie van verschillende technieken

Het effect van een coachingstraject blijkt niet alleen in de gebruikte methoden te zitten, maar ook in het contact tussen jou en mij, tussen client en coach. Het is dus in eerste instantie belangrijk of het tussen ons klikt en of je denkt dat je me kunt gaan vertrouwen. Aandacht, een luisterend oor, het stellen van de juiste vraag zijn voor mij belangrijke aspecten van coaching. Daarbij ga ik er vanuit dat jij het beste weet wat goed voor jou is. De hieronder beschreven methodieken heb ik me eigen gemaakt en ze hebben een vaste plaats gekregen in mijn manier van coachen en het geven van trainingen.

NLP

Communiceren doe je de hele dag. Met anderen en vooral ook met jezelf, bewust en ook onbewust. De manier waarop je met jezelf of met een ander communiceert kan nog wel eens ingewikkeld zijn of effecten hebben die je misschien niet bedoelt. NLP helpt door gespreks- en visualisatietechnieken om op een speelse en diepgaande wijze je er bewust van te worden hoe jij met jezelf communiceert en welke signalen jij aan de wereld om je heen afgeeft.

Transactionele Analyse

Een van de uitgangpunten van Transactionele Analyse is dat mensen hun eigen lot bepalen door in bepaalde situaties besluiten over zichzelf te nemen. Via gesprekstechnieken bekijken we welke besluiten jij hebt genomen en of het nodig is om deze te herzien. Deze methode maakt gebruik van verschillende delen van de persoonlijkheid, zoals de ouder, de volwassene en het kind.

Tijdlijn Processen

Ieder mens organiseert zijn herinneringen op een eigen manier en geeft ze een eigen plek. Sommige gebeurtenissen plaats je wat verder van je af, andere wat dichterbij. De tijdlijn is een eenvoudig en krachtig middel en kan je op speelse wijze helpen om de impact van vroegere ervaringen te verminderen of te laten verdwijnen.

Oplossingsgericht coachen

Deze manier van coachen is gericht op het vinden van oplossingen (in plaats van denken vanuit problemen), de toekomst (in plaats van het verleden) en wat er goed gaat (in plaats van wat er verkeerd gaat). Dit leidt tot een positieve manier van werken. We onderzoeken welke hulpbronnen je in het verleden gebruikt hebt en hoe de wereld eruit ziet als je probleem is opgelost. Oplossingsgericht denken helpt je om weer de regie over je leven te voeren.

Kids Skills

Kids' Skills is vorm van oplossingsgericht coachen. Het is een speelse, praktische benadering voor het oplossen van moeilijkheden waarmee kinderen worden geconfronteerd. Centraal staat het idee dat bijna alle problemen kunnen worden opgevat als vaardigheden die nog ontwikkeld moeten worden. Kinderen, ouders en begeleiders worden vaak erg enthousiast als zij op deze positieve wijze aan de slag kunnen. Voor ouders is er de cursus Parents Skills.

Het systeem rondom

Het systeem rondom het kind krijgt een belangrijke rol doordat het kind zijn of haar ouders, grootouders, vriendjes kan vragen zijn supporters te zijn. Een vast onderdeel van deze methode is dat het kind samen met zijn supporters viert dat hij de vaardigheid heeft geleerd. In het vaardighedenboek: Ik kan het! kan het kind zijn eigen proces bijhouden. Ook in de coaching van jou als volwassene wordt aandacht besteed aan het systeem rondom.

⇐ Naar overzicht
Neem contact op ⇒