Trainingen

Trainingen op maat

In Amsterdam en omgeving organiseer ik workshops en trainingen op het gebied van persoonlijke groei en communicatie. Het kan een training zijn voor de werknemers van uw bedrijf. Het kan ook een training zijn aan de leerkrachten van uw school of de pedagogisch medewerkers van uw buitenschoolse opvang. Of aan de kinderen van een bepaalde groep, aan ouders en iedereen die al dan niet beroepsmatig met kinderen werkt. Doel van elke training is om de communicatie tussen de betrokken partijen te verbeteren door meer inzicht te krijgen in de verschillende aspecten van communicatie.

Parents Skills

Opvoeding is geen eenvoudige zaak. Voordat je het weet maak je je zorgen en zie je alleen nog maar wat er niet goed gaat. Deze workshop nodigt u uit om weer opnieuw te kijken naar uw eigen kwaliteiten en die van uw kinderen en met deze kwaliteiten eventuele problemen aan te pakken. De workshop bestaat uit 5 wekelijkse avonden.

Leerkrachten en medewerkers

Steeds meer kinderen vragen om een heel eigen aanpak. Hoe communiceer je met al deze verschillende kinderen? En hoe blijf je zelf in dit proces overeind? Hoe krijg je alle neuzen dezelfde kant op? Met de minste energie? Hoe zorg je voor een positieve sfeer en hoe communiceer je effectief met ouders? Graag hoor ik uw wensen en verzorg ik uw training op maat.

Trainingen aan kinderen

In een specifieke klas of rond een specifiek thema werk ik met de hele klas, met groepjes kinderen of een individueel kind aan een van te voren afgesproken thema. Dit kunnen thema's zijn als pesten, vrienden maken, succesvol zijn, beter omgaan met elkaar, culturele diversiteit, agressie, toekomst, etc. Een training kan eenmalig zijn of meerdere keren.

⇐ Naar overzicht
Neem contact op ⇒